Komplex kapacitásnövelő fejlesztés megvalósítása a GEOSOL Kft-nél

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 138 951 246 FORINT

GOP-2.1.1-12/B-2013-0662

A Mátrai Erőmű Ipari Parkjában üzemelő GEOSOL Kft.-nél a korábbi években több ütemben történtek beruházások az alternatív tüzelőanyagok (biomassza, hulladék, ill. az ezekből előállított tüzelőanyagok termékek) erőművi felhasználására, elektromos energia előállítása érdekében. Telephelyeinken jelenleg évente mintegy 400-500 ezer tonna biomasszákból és hulladékokból előállított alternatív tüzelőanyag gyártása és erőművi együttégetésre történő feladása történik meg.

Az Új Széchenyi Terv támogatási rendszeréhez benyújtott, a „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében magvalósuló beruházást az EU és a Kormány közel 139 millió Ft értékben támogatja.

Az elmúlt évek gyártási-üzemeltetési tapasztalatai alapján a termelés további bővítése, az üzembiztonság érdekében a meglevő termelési kapacitás fejlesztése indokolt a GEOSOL Kft. telephelyein.

A tervezett beruházás keretében új csarnoképület létesül, amelyben új homlokrakodó és egy homlokrakodóra felszerelt mobil keverő berendezés segíti az alternatív tüzelőanyag termékek előállítását. A termékgyártás során a minőség beállítása új adagoló berendezéssel történik majd és átalakításra kerül a meglevő fogadóbunker.

A fejlesztés eredményeként a szennyvizek víztelenítési technológiájából kikerülő csurgalékvíz egy része újrahasznosítható lesz. A kezelt iszap hatékony továbbítása a beruházás keretében épülő új szállítószalagokkal történik, amelyekhez új adagoló berendezés telepítése is megvalósul.

A telephelyi fogadó-feladó technológiában beépítésre kerülő új leválasztó berendezés biztosítja a megfelelő szemcseszerkezetet a túlméretes szemcsék leválasztásával, valamint egy lépésben elősegíti a feladásra kerülő anyag egyenletes elkeveredését, feltapadás-mentes továbbítását.

A fentebb leírt beruházások és technológiakorszerűsítések eredményeként mintegy 10-15 %-os kapacitásnövekedés áll elő, amely tovább javítja a Mátrai Erőmű ZRt. folyamatos és biztonságos alternatív tüzelőanyag ellátását, a jobb minőség biztosítását.