Környezetirányítási rendszer

A szervezetnek 2010. évtől tanúsított MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási- és MSZ EN ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszere van. A cég vezetése és dolgozói elkötelezettséget vállaltak, hogy a 1221/2009/EK és 2017/1505/EK rendelet (EMAS rendelet) követelményeinek eleget téve a környezeti teljesítményükről, annak folyamatos javítását biztosító környezeti céljaikról és programjaikról Környezetvédelmi Nyilatkozatot készítenek és tesznek közzé az érdekelt felek részére.

Kiemelt figyelemmel kísérjük a hulladékgazdálkodási szabályozást, így a 2012.évi CLXXXV. törvény a hulladékról, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről, 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról, 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól rendelkezéseit.