A Geosol Kft. Megfelelést Támogató Szervezetével kapcsolatos fontos információk

 

A Geosol Kft. a szabályszerű tevékenységének betartása és az integritásának megtartása érdekében Megfelelési Tanácsadót jelölt ki a megfelelési ellenőrzési rendszer működtetése érdekében a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, és az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937/EU irányelvre tekintettel.

 

A Geosol Kft. hatályos alapító okirata szerint a Megfelelést Támogató Szervezet feladatát a 339/2019 (XII.23) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint egy személy Megfelelési Tanácsadó látja el.

 

A Megfelelési Tanácsadó elérhetősége:

poles.karolina@geosol.hu

tel.: 06 30 500 6115

postacím: 1143 Budapest, Ilka utca 2-4.

 

Kérjük postai kézbesítés esetén tüntesse fel a borítékon a Megfelelési Tanácsadó megnevezést!