Minőség-, és környezetirányítási politika

A GEOSOL Kft. célja, hogy az alternatív tüzelőanyagokat felhasználó partnereit folyamatosan jó minőségű termékekkel lássa el. A termékfejlesztési tevékenységében kiemelkedő szempontnak tekinti a fosszilis energiahordozók kiváltását. Az élő-, földtani- és vízföldtani környezet terhelésének csökkentését hulladékok és biomassza feldolgozásával és hasznosításával kívánja elősegíteni.

A társaság a piaci és környezetvédelmi követelmények kielégítésével, szolgáltatásai színvonalának fokozatos emelésével egyre nagyobb vevői elégedettséget kíván elérni.

A társaság elkötelezett a környezetvédelem jogi és egyéb előírásainak betartása, a felhasznált természeti erőforrások csökkentése, a természeti erőforrásokkal történő takarékos gazdálkodás, a környezeti szennyezések megelőzése, a jelenlegi környezeti állapot felmérése és folyamatos nyomon követése, a környezeti teljesítmény javítása és az életciklus szemlélet alkalmazása iránt.

Ennek érdekében a társaság:

  • az alapanyagait és berendezéseit körültekintően szerzi be,
  • beszállítóit és szállítmányozóit tájékoztatja a környezetvédelmi elvárásokról,
  • a telephelyen az elérhető legjobb technológiát alkalmazza,
  • gyártási, előkészítési folyamatait nyomon követi és ellenőrzi,
  • munkatársait oktatásban részesíti és rendszeresen továbbképzi,
  • a reklamációkat, eltéréseket kivizsgálja, a tapasztalatokat felhasználja.

A GEOSOL Kft. politikájához keretet az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerinti minőség- és környezetirányítási rendszere ad, amelyet folyamatosan fejleszt.

Az 1221/2009/EK és a 2017/1505/EK „EMAS” rendeletnek való megfeleléssel a környezeti teljesítmény folyamatos javulását, a környezetvédelmi nyilatkozat rendszeres elkészítésével és publikálásával pedig az átláthatóságot éri el.