Stratégia

  • A GEOSOL Kft. stratégiai célja, hogy Magyarország legnagyobb alternatív tüzelőanyag előállító és kereskedő cége Elsődleges tevékenységünk Magyarország nagyméretű széntüzelésű erőműveinek kiszolgálása alternatív tüzelőanyaggal„együttégetéses” működési modellben, lehetőleg exkluzív infrastruktúra partnerként, közvetlen feladórendszerrel kapcsolódva az erőművi tüzeléstechnikához.
  • Másodlagos prioritásunk a biomassza tüzelésű erőművek tüzelőanyaggal történő ellátása kereskedelmi partnerként. Erőmű partnereink a Geosol által biztosított tüzelőanyag felhasználása révén „megújuló-áram” (KÁT/METÁR) átvételi árakra válnak jogosulttá, amelynek jelentős üzleti és környezetvédelmi előnyei vannak
  • Közép/hosszú távú célunk helyi biomassza tüzelésű fűtőművek kereskedelmi ellátása tüzelőanyaggal, illetve a nagyerőművi együttégetéses üzleti modell megvalósítása a KKE/KE-i régióban
  • Üzleti modellünkben fenntartjuk a biomasszatüzelőanyag jelentős súlyátbevétel és átadott anyagmennyiség szempontból egyaránt, ugyanakkor stratégiánk megvalósításához termékportfóliónkban folyamatosan növeljük és domináns pozícióra hozzuk a hulladékenergetikailag felhasználható frakcióit, valamint a hulladékból általunk előállítotttüzelőanyag termékeket

A korábban megkezdett termék-innováció folytatásaként a fenti portfoliót kiegészíti a szennyvíziszap víztelenítésével előállított tüzelőanyag, amely terméket műszaki és üzleti-pénzügyi szempontból fenntartjuk, a technológia hatékonyságát javítani kívánjuk.