Történetünk

A GEOSOL Kft. 2006-ban alapított, 100%-ban magyar tulajdonú cég. Fő profilja alternatív tüzelőanyagok előállítása, biomassza és előkezelt hulladék előkészítése energetikai hasznosításra. A társaság folyamatosan fejlődött, a telephelyen több új beruházás történt, melynek eredményeként létrejött az ország legkorszerűbb komplex biomassza- és hulladékkezelő rendszere.

A GEOSOL Kft. célja, hogy alternatív tüzelőanyagokat, újrahasznosított alapanyagokat és biomasszát felhasználó partnerei részére folyamatosan jó minőségű terméket tudjon előállítani. Fő feladata a Mátrai Erőmű Zrt. alternatív tüzelőanyag igényének széleskörű kiszolgálása.

Az új beruházásként megépült alternatív tüzelőanyag előkészítő telephely 2008 áprilisától üzemel, és a Mátrai Erőmű Zrt. területén, az Ipari Parkban helyezkedik el. A terület kivett terület (bányatelek), ipari létesítményekkel (közvetlenül vasúti iparvágány és ipari üzem, közvetve az erőmű szennyvíztisztító, oxidációs tó, vasútállomás) határos. A telephelyet két magas töltésen lévő iparvágány közrefogta mélyedésben alakították ki.

A legközelebbi lakott település Halmajugra, mely kb. 2000 m-re délnyugati irányban helyezkedik el. A telephely megközelítése a 30-as főközlekedési útról, a halmajugrai bekötőúton keresztül a Mátrai Erőmű Zrt. üzemi útjain, aszfaltozott műutakon történik. A szállítási útvonalak a lakott településeket elkerülik.

A legközelebbi lakóterületek – Halmajugra és Visonta belterületi részei – több, mint 2 km-re találhatók a telephelytől. A közöttük lévő bányaterület rekultivált, részben erdősített.

A telephely közelében élővízfolyás nem található. A természetes lejtési adottságok és a telepet határoló két iparvasúti szárnyvágány biztosítja, hogy a telepről még rendkívüli időjárási viszonyok között sem távozhat el ellenőrizetlenül csapadékvíz. A telepen lehulló csapadékvizeket belső csapadékvízgyűjtő-hálózat (felújított, bővített, ill. új építésű) fogja fel és ülepítő aknán keresztül jut az erőmű csapadékvíz elvezető rendszerébe, ezen keresztül az oxidációs tóba.

A Mátrai Erőmű Zrt. fejlesztéseihez kapcsolódóan korábban végeztek a terület közelében feltáró fúrásokat, de 10 m-es mélységig vízvezető réteget nem találtak, talajvíz mintát venni nem tudtak. A vett talajminták szennyezettséget nem mutattak.

A levegőtisztaság-védelem és háttérterhelés vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. kibocsátó forrásaival összemérhető emisszió forrás nincs a vizsgált területen. A környező települések levegőminőségét döntő mértékben a fűtési emisszió határozza meg a közlekedési és az egyéb kibocsátások mellett.

A távolabbi ipartelepek (Zagyva völgye, borsodi- és nógrádi iparvidék) regionális szennyező hatása elhanyagolható.

A technológiában feladásra került anyagból származó bűzkibocsátás a mérések alapján nem okoz az egészségügyi határértékek feletti légszennyezést.A technológiai fegyelem betartásával a bűzkibocsátás tovább csökkenthető.

A telephely zajforrásai az aprító- és szállítórendszer berendezései valamint az anyagmozgató gépek és a telephelyen belüli gépjárműforgalom. A technológia telepített berendezései zajkibocsátásának a nappali és az éjszakai mért értékei nem lépik túl a jogszabályban megengedett zajkibocsátási szintet.

A műveletek során a talaj szennyeződésével kapcsolatban környezeti állapotváltozás nem vár-ható. Havária esetén a talajszennyezés megelőzésére külön figyelmet fordítanak.

A társaság tevékenysége az élővilágra nem gyakorol számottevő hatást. A telephely nem esik a Natura 2000 hatálya alá. Az iroda, a mérlegház és a szociális létesítmények villamos energiával fűthetőek illetve hűthetőek. A telephely területe5 914 m², melyből az épületek és csarnokok 2 793 m² területet tesznek ki.

A parkosított zöldterület 704 m². A kamionok fogadására 42 férőhelyes betonozott parkoló áll rendelkezésre, a gépkocsivezetők részére korszerű szociális- és pihenő helyiségeket alakítottak ki.

A GEOSOL Kft. szervezeti felépítése:

Tulajdonosi szerkezet

A GEOSOL Kft. főbb üzleti képességei

 • Hulladék és Hulladék Termék
  • teljes körű külföldi és belföldi beszerzés, partner kapcsolatok és üzletfejlesztés
  • teljeskörű kereskedelmi és árazási megállapodások
  • minőségbiztosítás és minőség ellenőrzés
  • telephelyi és termék engedélyek, minősítések
  • egyedi ATAMIX termék előállítási engedély (külföldi és belföldi alapanyag) – egyedi kibocsátási határértékekkel
  • ME Zrt. teljeskörű ellátásához rendelkezésre álló kereskedelmi, adminisztrációs és fizikai kapacitás megléte
  • energetikailag hasznosítható külföldi és belföldi hulladékok feltárása, ellenőrzés, minősítése, engedélyek beszerzése
  • anyagok teljes előkezelése (aprítás, keverés, válogatás, homogenizálás, szelektálás)
  • puffer tárolás
  • logisztikai rendszer üzemeltetése: 6.500+ kamion/év
  • Ajka – igény esetén – teljes kapacitásig SRF ellátás (gyártás, kereskedelem, feladás)
 • Biomix
  • teljes körű műszaki feladás (idegen anyag leválasztás; minőség ellenőrzés)
  • integrátorokkal kapcsolattartás és a beszállított anyagaik feladása (MB, AS, Milted)
  • Geosol képességei lehetővé teszik:
   • egyedi beszerzés
   • 1 vagy több integrátoros közvetett beszállítói struktúra irányítása/ kiszolgálása a teljes szükséges mennyiség beszállításához
   • szükség esetén detki (vagy több) telephely/ központi átvevő telephely és keverőtelep kereskedelmi és műszaki üzemeltetése
  • logisztikai rendszer üzemeltetés, tárolás, fogadás: 20.000+ kamion/ év